Nội dung truyện

Vân Phàm xuyên qua, hắn vậy mà xuyên đến huyền huyễn thế giới, làm con trai độc nhất của Vân triều Hoàng Đế. Sáu tuổi Luyện Khí cảnh ngũ giai, mười Sáu tuổi Trúc Cơ, được xứng danh thiên tài trong mắt toàn bộ Vân Quốc.

 

Vân Phàm cứ tưởng rằng một đời qua như vậy, có mỹ nữ, có bằng hữu, nhưng trong một đêm qua đi toàn bộ gia tộc hắn toàn bộ bị diệt. Vân Phàm cùng bằng hữu trốn thoát, cùng nhau trên con đường báo thù, tìm kiếm kẻ thù năm xưa....

 

Trăm năm qua đi, Vân Phàm hắn một mình tu luyện, tìm kiếm con đường Trường Sinh đi qua nhiều đại lục...

 

Cảnh giới huyền tiên đại lục: (Luyện Khí chia làm cửu giai từ nhất giai đến cửu giai)

 

Kế tiếp là Trúc Cơ (được chia theo bốn đẳng cấp: Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu Kỳ và Viên mãn)

 

Kết Đan cũng chia làm cửu giai, tiếp đến Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Hóa Thần kỳ, Luyện Hư, Độ Kiếp....

 

Tác giả cuốn thứ hai, cuốn thứ nhất dừng viết, sảng văn không ưu thích có thể next không bình luận chửi rủa.

 

Cầu Cất Giữ.

Thông Tin truyện
Đọc truyện Băng Thanh Thần Đế. Đọc truyện online miễn phí tại cafesuanovel
Băng Thanh Thần Đế
Up: Cà Di 255 Lượt xem
Xuất bản: 04-02-2023 23:36:29 Tình hình: Còn tiếp 5 Chương

Cổ Đại. Xuyên Không.

Ý kiến của huynh đài

Truyện mới

Băng Thanh Thần Đế
Trầm Mê Không Ngừng
Bản tin Cà Phê Sữa
Kẻ phản diện, kẻ tâm cơ
Berserk Of Gluttony
cafe sữa novel