Nội dung truyện

Bạn đang đọc truyện Hậu Duệ Kiếm Thần của tác giả Thanh Phong. Gia tộc họ Diệp ở thành Hoang Cổ.

 

"Ta nhất quyết không đồng ý!" Trong đại điện gia tộc họ Diệp, gia chủ gia tộc họ Diệp là Diệp Tiêu tức giận nhìn thanh niên trước mặt: "Ngươi muốn từ bỏ vị trí thế tử sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nên từ bỏ ý định này đi!"

Thông Tin truyện
Đọc truyện Hậu Duệ Kiếm Thần - Cafesuanovel
Hậu Duệ Kiếm Thần
Up: Cà Di 371 Lượt xem
Xuất bản: 17-12-2023 13:04:56 Tình hình: Còn tiếp 231 Chương

Tiên Hiệp. Cổ Đại. Lịch Sử. Ngôn tình.

Ý kiến của huynh đài

Truyện mới

Thần Vương Lệnh
Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ
Đường Lý
Chất Nữ
Trái Tim Này Nhớ Em!
cafe sữa novel