Nội dung truyện
I'm dying.
The sun is shines brightly in the sky, buring my eye.
I'm scream, "sun, surely you don't intend to shine this bright!".
The sun still shining ever so brightly.
 
Bataille, Georges. 1943. Inner Experrience.
 
Một tác phẩm của Kantetsu, Prison lab.
Thông Tin truyện
Đọc truyện Yakedo Shoujo, 火傷少女, Yakedo Syojo , Kantetsu  Tiếng Việt bản dịch full mới nhất, ảnh đẹp chất lượng cao, đọc miễn phí, cập nhật nhanh và sớm nhất tại website cafesuanovel.com.
Yakedo Shoujo
Up: Miruku Chan 647 Lượt xem
Xuất bản: 26-09-2022 22:51:30 Tình hình: Còn tiếp 7 Chương

Manga/Comic. Drama. Psychological. School Life. Horror. Comedy. Romance.

Ý kiến của huynh đài

Truyện mới

Cổ Chân Nhân
Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
Người Tình
Đế Bá
Manh Sư Tại Thượng
cafe sữa novel