Nội dung truyện

Bạn đang đọc truyện Thần Y Trở Lại của tác giả Tiểu Tinh. Hai năm sau, anh được truyền thừa y thuật và võ công thượng thừa. Người hại bố anh, nợ máu phải trả bằng máu!

 

Người bắt nạt người thân của anh, sống không bằng chết! Người giết hại huynh đệ của anh, giết không tha!

Thông Tin truyện
Đọc truyện Thần Y Trở Lại - Cafesuanovel
Thần Y Trở Lại
Up: Cà Di 228 Lượt xem
Xuất bản: 24-12-2023 14:09:54 Tình hình: Còn tiếp 58 Chương

Ngôn tình.

Ý kiến của huynh đài

Truyện mới

Thần Vương Lệnh
Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ
Đường Lý
Chất Nữ
Trái Tim Này Nhớ Em!
cafe sữa novel