Mage And Demon Queen

Đọc truyện Mage And Demon Queen tác giả Color-LES Tiếng Việt bản dịch full mới nhất, ảnh đẹp chất lượng cao, đọc miễn phí, cập nhật nhanh và sớm nhất tại website cafesuanovel.com.
Mage And Demon Queen
Miruku Chan 27-10-2020 14:32:38 322 Lượt xem 16 Chương Còn tiếp Manga/Comic. Comedy. Fantasy. Đánh giá:
để đánh giá về truyện
Tổng số: 2 Đánh giá
Truyện vừa xem
Mage And Demon Queen
 • Miruku Chan
  27-10-2020
Mage And Demon Queen

CHƯƠNG/CHAPTER
 • Miruku Chan
 • 22-02-2021
Chap 12.
 • Miruku Chan
 • 08-02-2021
Chap 11.
 • Miruku Chan
 • 05-02-2021
Chap 10.5
 • Miruku Chan
 • 28-01-2021
Chap 10
 • Miruku Chan
 • 21-01-2021
Chap 9.5
 • Miruku Chan
 • 13-01-2021
Chap 9.
 • Miruku Chan
 • 31-12-2020
Chap 8.5.
 • Miruku Chan
 • 31-12-2020
Chap 8.
 • Miruku Chan
 • 29-12-2020
Chap 7.
 • Miruku Chan
 • 12-11-2020
Chap 6.
 • Miruku Chan
 • 12-11-2020
Chap 5.
 • Miruku Chan
 • 12-11-2020
Chap 4.
 • Miruku Chan
 • 05-11-2020
Chap 3.
 • Miruku Chan
 • 27-10-2020
Chap 2.
 • Miruku Chan
 • 27-10-2020
Chap 1.
 • Miruku Chan
 • 27-10-2020
Chap 0.
Truyện mới
Đọc truyện Tử Bất Ngữ, tác giả Hạ Đạt Tiếng Việt bản dịch full mới nhất, ảnh đẹp chất lượng cao, đọc miễn phí, cập nhật nhanh và sớm nhất tại website cafesuanovel.com.
 • Miruku Chan
 • 25-02-2021
Tử Bất Ngữ
Đọc truyện Khát vọng trỗi dậy ,Kẻ Háo Ăn Trở Lại, tác giả Ro Yu-jin Tiếng Việt bản dịch full mới nhất, ảnh đẹp chất lượng cao, đọc miễn phí, cập nhật nhanh và sớm nhất tại website cafesuanovel.com.
 • Miruku Chan
 • 04-02-2021
Khát vọng trỗi dậy
Xóa sticker


Ủa ủa rồi ai là tác giả của truyện này Miruku hay Color-Les vậy????
Ủa ủa rồi ai là tác giả của truyện này Miruku hay Color-Les vậy????Ủa sao không dịch luôn tên truyện ad nhỉ
Ủa sao không dịch luôn tên truyện ad nhỉ