Meccha Shoukan Sareta Ken

   Chap 6.1
Chap/Chương bạn vừa xem
  • Miruku Chan | 06-06-2021
Chap 6.1

Xóa sticker

Đg hay
Đg hayDịch tiếp đi
Dịch tiếp điHehe
HeheThương
Thươngcanh lắm cuối cùng cũng ra
canh lắm cuối cùng cũng raVãi chưởng, bên web chính của nó hình như ra chap 7 rồi đó ad, ad ra tiếp đi
Vãi chưởng, bên web chính của nó hình như ra chap 7 rồi đó ad, ad ra tiếp đi

Thế là nhanh lắm rồi đòi gì nữa, có một người làm mà.Mấy web khác chưa chắc đã dịch đến chap này
... - Khách    
Thế là nhanh lắm rồi đòi gì nữa, có một người làm mà.Mấy web khác chưa chắc đã dịch đến chap này